درباره نویسنده

سید محمد یزدانی

دکتر سید محمد یزدانی امامت پژوه و پاسخگوی شبهات وهابیت

مطالب مرتبط

3 Comments

 1. 1

  حیدریم

  سلام علیکم.
  منطور شما از اینکه سخنان (حسن بن فرحان مالکی )رو نه تایید و نه رد میکنید چیه؟اگ تایید نمیکنید پس لابد دروغه حرفاش و اگ رد نمیکنید پس لابد درسته حرفاش؟؟؟؟

  پاسخ
  1. 1.1

   حیدریم

   ⬅️عایشه و اطرافیان او قاتل حضرت رسول (ص(

   روایت شده است: پس بیهوش شد و چون به هوش آمد زنها به او دارو خوراندند در حالی که او روزه دار بود. الطبقات الکبری ج۲ص۲۳۵  
   در دو روایت بخاری و مسلم از عایشه آمده است: ما به رسول خدا در هنگام بیماری اش دارو دادیم پس شروع کرد به اشاره کردن به ما که به من دارو ندهید. 
   گفتیم: (مسئله ای نیست) هر بیماری از دارو متنفر است. در بعضی روایات اینچنین آمده: (اهمیتی ندهید) کراهیت مریض از دواست! 
   اندکی بعد پیامبر فرمود: هرکس در خانه است در برابر چشم من باید دارو بخورد بجز عمویم عباس که در کنار شما حضور نداشت. (1)

   اولا: مگر اطاعت حضرت رسول در هر حالی طبق نص قرآن واجب نشده است ؟ مگر قرآن نفرموده: که پیامبر ص از روی هوی و هوس سخن نمیگوید ؟ پس چرا وقتی حضرت خواستند که به او دارو (سم) را ندهند عایشه اطاعت نکرد و بلکه خلاف دستور حضرت عمل کرد ؟ انگار عایشه نیز مانند عمر خیال کرده بود که پیامبر ص نعوذبالله هذیان میگوید !!! آیا رسول خدا ص فایده دارو را نمی دانست و آنها میدانستند ؟ و آیا پیامبر مصلحت خود را تشخیص نمیداد و آنها تشخیص میدادند ؟ 
   ثانیا: جمله آخر حضرت (همه اهل خانه در برابر چشم من از این دارو بخورند) اشاره به این دارد حضرت میدانستند که آن دارو نبوده است بلکه سم بوده است که میخواستند توسط آن حضرت را بکشند. لهذا منظور حضرت اینچنین بوده است: اگر دارو بوده است از آن بخورید!!! ولی خودشان میدانستند که دارو نبود و از آن نخوردند. 

   در الطب النبوی ابن جوزی ج۱ص۶۶ میگوید: به او دوا خوراندند در حالیکه بیهوش بود و چون به هوش آمد فرمود: چه کسی با من چنین کرد. این کار زنهائی است که از آنجا آمده اند و با دست به سوی حبشه اشاره کرد. و در روایات صحیح آمده که عایشه و حفصه حبشی بودند. 
   این یک افشاگری از سوی رسول خداست که او را به روشی که زنان حبشیه به شوهرانشان سم میخوراندند مسموم کرده اند. سم حبشه نیز معروف و مشهور بوده است و بعضی از حبشیها متخصص در سحر و شعبده و انواع سم بوده اند. 

   عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود:میدانید پیامبر ص درگذشت یا کشته شد همانطور که خدا میفرماید: (اگر او درگذرد یا کشته شود به جاهلیت باز میگردید.) او قبل از مرگ مسموم شد. آن دو زن (عایشه و حفصه) به او سم نوشاندند. (۲) و در روایت دیگر آمده است: عایشه و حفصه به او سم نوشاندند. (3)
   و علامه مجلسی میگوید: احتمال داردکه هر دو سم در شهادت پیامبر مؤثر بوده اند.(4)
   ⬅️منظور علامه از دو سم یکی سم خیبر است و دیگری سمی که در روزهای آخر حیاتش به او نوشاندند. سران رژیم غاصب (ابوبکر و عمر و دخترانشان و…) برای اینکه اسم آنها به عنوان قاتلین حضرت رسول در جامعه پخش نشود به دست و پا افتادند و صحنه را غبار آلود کردند و گفتند: درست است که رسول خدا مسموم شده اما این اثر سم خیبر در سال هفتم هجری بوده است که اینک او را از پای درآورده است!!! البته هیچ عاقلی چنین بهانه واهی را نمی پذیرد زیرا رسول خدا در سال ۱۱هجری کشته شده و حادثه خیبر در سال هفتم اتفاق افتاده است !!! از آن گذشته رسول خدا ص از مسمومیت طعام خیبر توسط جبرئیل آگاه شد و از آن نخورد. عایشه نیز از آن واقعه عبرت گرفت وخوردن سم را به اختیار خود پیامبر نگذاشت بلکه به زور آن را به حضرت خوراند. پس قطعا شهادت حضرت به خاطر آخرین سم که توسط عایشه به او خورانده شد و حضرت به خاطر ضعف نتوانستند مقاومت کنند و به شهادت رسیدند. 

   ————————— 
   اسناد: 
   ۱-سنن البخاری ج۷ص۱۷ و ج۸ص۴۰ و سنن مسلم ج۷ص ۲۴و۱۹۴- تاریخ طبری ج۲ص۴۳۸ 
   ۲-تفسیرالعیاشی ج۱ص۲۰۰و بحارالانوار ج۲۲ص۵۱۶وج۲۸ص۲۱ 
   ۳-بحارالانوار ج۲۲ص۵۱۶ 
   ۴-بحارالانوار ج۲۲ص۵۱۶ :/

   و در نتیجه???

   علمای شیعه و سنّی اتفاق نظر دارند که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به سبب سمّی که به آن حضرت خورانده شده شهید و از دار دنیا رفته اند نه اینه به صورت مرگ طبیعی این اتقاق دردناک رخ داده باشد ، به مطالب زیر دقت بفرمایید :
   ابن سعد می گوید : پیامبر صلی الله علیه و آله به سبب سمّ وفات کرد در حالیکه شصت و سه سال سن داشتند . 1.امّا روایت صحیح بخاری و مسلم که از عایشه نقل می کنند :
   عن عایشه : « لددنا 2.رسول الله ( صلی الله علیه و آله ) فی مرضه ، فجعل یشیر الینا أن لا تلدّونی » قلنا : کراهیة المریض الدواء .
   فقال ( صلی الله علیه و آله ) : لا یبقی فی البیت أحد الّا لد و انا انظر الّا عمی العباس فانه لم یشهد کم3.عایشه می گوید : در ایام مریضی رسول خدا به حضرت دارویی خوراندیم . اما در آن حال او ( حضرت ) به ما اشاره می کرد که این دارو را به من نخورانید . ما گفتیم مریض از دارو متنفر است .
   سپس او ( حضرت ) فرمود : در اتاق کسی وجود ندارد که آن دارو را به من نخورانده باشد و من نگاه می کردم، مگر عمویم عباس که از شما نبوده .

   ⬅️در روایت دیگر آمده :فلدوه و هو مغمور ، فلما افاق صلی الله علیه و آله قال :
   من فعل بی هذا هذا من عمل نساء جئن من هاهنا ، و اشار بیده الی الارض الحبشیة4.
   به پیامبر دارو خوراندند در حالی که پیامبر خدا مقهور بود زمانی که قهر از چهره مبارکشان زائل شد ، فرمود : چه کسی این دارو را به من خوراند این عمل از کارهای زنان است که از آن جا آمدند و اشاره کردند به سرزمین حبشه .
   تاریخ و نصوص صحیحه ثابت کرده که عایشه وحفصه دو زن حبشی بوده اند .
   ⬅ابن سعد می نویسد :
   بعد از اینکه به پیامبر ( صلی الله علیه و آله ) سم خورانده شد ، حضرت نگاهی به عایشه کردند و فرمودند : بدا به حالتعایشه  5.➡

   پی نوشت ها :
   یک: المجدد فی الانساب ، ص 6 .
   دو(لد) : خوراندن دوا را گویند .
   سه: صحیح بخاری  : 7/17 ، 8/40 و صحیح مسلم : 7/24 – 194 .
   چهار: ا قرب الموارد : 2/886 .
   ⬅پنج:طبقات ابن سعد : 2/203 .

   جریان شهادت:
   در کتاب دیات صحیح بخاری جلد 8 صفحه 40 حدیث 6886 وصحیح مسلم جلد 7 صفحه 24معتبرترین کتب اهل سنت چنین آمده است : برخی زنان پیامبر (که نامشان ذکر شده) در زمان بیماری حضرت در دهان مبارکشان به زور مایعی ریختند در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نهی می نمود….
   حال این سوال مطرح است که چرا علیرغم نهی پیامبر صلی الله علیه واله وسلم این مایع به زور به ایشان خورانده شد ؟ و چرا ایشان از این بیماری شفا نیافت؟
   در کتب تفسیری شیعه از جمله تفاسیر:

    عیاشی ، صافی ،البرهان ،نور الثقلین و…در ذیل آیه 144 سوره مبارکه آل عمران
   از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمود:
   فسم قبل الموت انهماسقتاه:فقلنا انهما و ابویهما شر من خلق الله:پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم قبل از رحلت مسموم شد همانا آن دو زن مایع مسمومی را به ایشان خوراندندسپس راوی در محضر امام صادق علیه السلام گفت :
   همانا آن دو زن وپدرانشان بدترین مخلوقات بودند.
   در بحار الانوار جلد 28 و 31 به جای سقتاه آمده است : انهما سمتاه : همانا آن دو زن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را مسموم نمودند.
   در تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی رحمةالله علیه تصریح می نماید : مرجع ضمیر در فرمایش امام صادق علیه السلام الامراتین یعنی آن دو زن که از همسران پیامبر هستند می باشد.
   با این روایات فک نکنم جای شبهه ای واسه کسی بمونه..چون بحث علمی جدا از بحث وحدت مسلمین.باید حقایق اشکار بشه.
   خیلیا فکر میکنن اگ علنی اسم عایشه و حفصه رو ببرند شاید به وحدت مسلمین ضربه بخوره..ولی بحث شبهاتی جدا از بهم خوردن وحدت.
   امیدوارم همونجور ک ازمظلومیت امام علی ع و ائمه معصومین ع دفاع میکنید از مظلومیت رسول گرامی اسلام هم درباره ی شهادتشون دفاع کنید و حقایق رو برای مسلمین و شیعیان عزیز اشکار کنید.
   یاعلی مدد..
   ?قــــــــــــــضاوت باشــــــــــــــــــما?

   پاسخ
  2. 1.2

   Yazdani

   سلام عليكم
   چون ايشان مستنداتي ارائه نكردند، نمي توانيم قضاوت كنيم كه آيا سخنش درست يا خير . اگر مستندي ارائه مي‌كردند مي توانستيم بررسي كنيم و قطعا اعلام نظر مي‌كرديم . دليل نه تأييد و نه رد، اين بود برادر عزيز .
   موفق باشيد
   ياعلي…

   پاسخ

گذاشتن پاسخ به

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق اين سایت متعلق به همه شیعيان اميرمؤمنان علیه السلام است